Specyfikacja

DBX DBA
Produkt na bazie rozpuszczalnika Produkt na bazie
rozpuszczalnika
Utwardzanie powietrzne Wyschnięcie 25ºC, 1-2 godzinu 25ºC, 8 godzin
Pełna funkcjonalność 25ºC, 3-5 dni 25ºC, 3-5 dni
Utwardzanie termiczne 130ºC, 30 minut 130ºC, 30 minut
200ºC, 10 minut 200ºC, 10 minut
Aplikacja przez nacieranie X V
pędzlem V V
przez zanurzanie V
(niezbędny czysty obszar)
V
(niezbędny czysty obszar)
sprayem V
(niezbędny czysty obszar)
V
(niezbędny czysty obszar)
Ołówkowy test twardości do 9H do 9H
Grubość powłoki do 30 mikronów do 20 mikronów
Lepkość robocza (#2 kubek Zahn, metoda pomiaru lepkości) 14 sekund 10 sekund
Dedykowany materiał metal, kamień, drewno metal, kamień, drewno, niechłonna skóra
Wydajność (przy użyciu sprayu na gładkiej powierzchni) 900 cm2/ml 900 cm2/ml

Dane techniczne

Poziom Błysku Wysoki (zależny od podłoża)
Stan utwardzania Powietrzne albo Termiczne
Wyschniecie 2~8 godz. w temp. pokojowej
Pełna Funkcjonalność 3~5  dni w temp. pokojowej
Twardość (JIS 5400) 9H  (SGS HV-12-00681X)
Przyczepność (ASTM D3359) 5B
Odporność alkaliczna PASS  (SGS HV-11-00656XA)
Odporność na kwas (JIS 5400) PASS (SGS HV-11-00656XA)
Odporność na sól (JIS 5400) PASS  (SGS HV-11-00656XA)