Zabezpieczenie granitowej podłogi

Opatentowana technologia pochodząca od Choose NanoTech zabezpieczyła wykonaną z granitu podłogę oraz jej spoiny przezroczystą warstwą ochronną o wysokim stopniu twardości. Dzięki skutecznemu odseparowaniu powierzchni od powietrza czy innych czynników zewnętrznych, pleśń, resztki jedzenia, picia przestały nieść sobą jakiekolwiek zagrożenie.